Vull aprendre amb vosaltres


+ info

Reproduïm l'ecosistema del mercat: els alumnes aprenen BIM treballant en equips multidisciplinaris i enfrontant-se als reptes que es plantegen a classe. Utilitzem la metodologia ABP d'aprenentatge basada en la resolució de problemes i classes invertides. Fomentem la col·laboració entre els alumnes, pertanyents a diferents disciplines i camps del sector de la construcció. Els preparem per tenir una visió global dels interessos i necessitats dels professionals que participen en tot el cicle de vida de la construcció amb la finalitat de dissenyar estratègies que implementin l'ús del BIM, aportant beneficis a totes les parts. Els nostres alumnes aprenen a incrementar la productivitat mitjançant la pràctica integrada (IPD), el sistema de gestió que permet augmentar la viabilitat i l'eficàcia, al mateix temps que minimitza els costos.Tampoc ens oblidem de les competències basades en el que anomenem "la part humana del BIM".

L'enfocament multiplataforma d'aquest programa reforça el valor i competitivitat dels professionals. Una formació BIM limitada a una única plataforma no ajuda a cobrir les demandes actuals i menys les futures d'un mercat en constant evolució. Per això, ensenyem als nostres alumnes a ser polivalents en l'ús dels diferents programaris i eines. És necessari valorar en cada moment la conveniència d'adoptar una o una altra tecnologia. Potenciem una actitud crítica cap al BIM i, al mateix temps, una actitud proactiva que permeti incorporar i aplicar ràpidament nous coneixements. L'aprenentatge al voltant del format obert OpenBIM, assegura una comunicació transversal entre els diferents llenguatges existents.

D'altra banda, l'actitud emprenedora en el BIM és fonamental en aquest moment, doncs el futur del sector s'està escrivint ara mateix. No només és útil per crear un negoci propi, sinó que també ho és a l'hora de millorar en el propi lloc de treball. Els intraemprenedors van molt buscats per les organitzacions que necessiten renovar-se contínuament, que actualment són la majoria.

La implantació de nous models de negoci al voltant del BIM fa necessaris coneixements relacionats amb la direcció d'empreses, la gestió d'equips, la contractació i el project management. Sembrem les bases per crear nous models de negoci. Els alumnes desenvolupen com a treball final de màster una nova idea de negoci basant-se en una aplicació innovadora del BIM per a un determinat nínxol de mercat que ells mateixos escullen.

L'evolució de les diverses edicions dels nostres programes de formació és i ha estat constant. Creiem fermament que l'educació no és un sistema mecànic. No estem fixats a un pla inamovible. L'adaptació al canvi comença pels nostres propis programes educatius. En ells deixem espai per incorporar fàcilment les novetats i les millores que tenen lloc en el sector del BIM i en el camp de la pedagogia.