Vull que m’expliqueu què feu


Organitzar un curs de BIM

Desenvolupem programes de formació adaptats a les necessitats de cada empresa, administració o organització. En funció del seu model de negoci, del servei o producte que vol oferir a través del BIM i en funció de les necessitats de formació que tingui a cada moment. Cada organització duu a terme el seu procés d'implantació d'innovació i dins d'aquest procés té necessitats diferents de formació. Dirigim i coordinem sempre els programes de formació que dissenyem per a cada empresa o organització amb els millors professors amb els que treballem a la UPC School.