Implementació BIM per empresa Aquatec.

Client

Aquatec

Servicio

Implementació BIM

Any

2017

L’any 2017, ajudem a Aquatec, empresa especialitzada en la gestió de l’aigua, a implementar BIM de la mà de l’enginyeria IDP.

Aquatec és una empresa especialitzada en la gestió de l’aigua. El nostre treball ha consistit a implementar BIM de la mà de l’enginyeria IDP.

Per a això, desenvolupem una extensiva anàlisi de les necessitats i oportunitats de millora de l’organització, a partir d’un full de ruta, redactat per nosaltres, que compta amb diverses activitats de cocreació amb les persones clau de l’empresa.

Els objectius que han basat el projecte, com a consultors, han estat:

  1. La integració dels processos clau de l’empresa a través de l’estructura transversal especialitzada en enginyeria BIM, de l’estandardització d’informació i de la coordinació fluida entre equips al llarg del projecte.
  2. La millora en la presa de decisions en diferents àmbits, gràcies a la gestió d’informació digital de cada projecte.
  3. La racionalització del Sistema de Preparació d’Ofertes i Licitacions, per a maximitzar el potencial propi en el mercat.
  4. L’accés a aquells projectes que requereixen un domini sòlid de la gestió de dades i models.
aquatec